Restauratie van schilderijen en papier.

Alle restauraties gebeuren in nauw overleg met de klant.
Bij complexe restauraties wordt het kunstwerk eerst uitvoerig bestudeerd om een kostenraming te kunnen maken

Schilderijen op doek of paneel
————————————————————

Verwijderen van oppervlaktevuil: atmosferisch vuil, roet- of nicotinevervuiling
Afdunnen of verwijderen van vergeelde vernislagen
Herstellen van scheuren en gaatjes
Opvullen en op het gepaste reliëf brengen van leemtes
Aanbrengen van retouches
Eventueel uitvoeren van een verdoeking (extra steundoek
aanbrengen met was en hars)
Opnieuw vernissen van het schilderij

Kunstwerken op papier
————————————————————

Reinigen van papier, mechanisch of chemisch
Bleken van vergeeld papier
Verwijderen van vlekken (meestal veroorzaakt door vocht)
Versteviging door marouflage met steunpapier
Behandelen van beschimmeld papier
Retoucheren waar nodig
Het papier conserveren
Conserverend inlijsten met zuurvrije materialen en uv-filterend (ontspiegeld) kaderglas